O nas

 

 

Centrum Szkoleniowe Oksjon zajmuje się wspieraniem procesu nauczania, głównie na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Poprzez doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat, wykorzystując możliwości dane nam przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki wyrównujemy szanse dzieci i młodzieży, poprzez czynne wspieranie procesu edukacyjnego.

Prowadzimy m.im zajęcia:

- dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji

- logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

- dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności (m.in matematycznych)

- rozwijające zainteresowania dla uczniów szczególnie uzdolnionych

- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy

- zajęcia z języków obcych

- pozalekcyjne w gimnazjum

- pozalekcyjne w liceum

- pozalekcyjne w klasach IV-VI

 

..i wiele innych