O nas

 

 

Centrum Szkoleniowe Oksjon zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem projektów edukacyjnych w całej Polsce oraz wspieraniem procesu nauczania, głównie na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Poprzez doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat, wykorzystując możliwości dane nam przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki wyrównujemy szanse dzieci i młodzieży, poprzez czynne wspieranie procesu edukacyjnego.

Prowadzimy m.in. zajęcia:

  • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji
  • logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
  • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
  • rozwijające zainteresowania dla uczniów szczególnie uzdolnionych
  • gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy
  • zajęcia z języków obcych
  • pozalekcyjne w gimnazjum
  • pozalekcyjne w liceum
  • pozalekcyjne w klasach IV-VI

 

Zapraszamy do współpracy nauczycieli i szkoleniowców z całej Polski!